Gallusova plaketa

Srebrna plaketa


Srebrna plaketa


Bronasta plaketa


Srebrna plaketa


Zlata plaketaZlata plaketaBronasta plaketa

Ljubljana

Koper


Kočevje


Bled


Maribor


MengešŽalecKrško

1963

27.junij 1973 
(4.tekmovanje ZPOS)

10.maj 1981
(6.izborno tekmovanje)

13.junij 1981
(6.sklepno tekmovanje)

12.maj 1985
(8. tekmovanje ZPOS)

3.junij 1989
(10. tekmovanje ZPOS 
v 3. težavnostni 
skupini)

15.maj 1993
(tekmovanje ZPOS v 2. 
težavnostni skupini)

15.maj 1999
(tekmovanje ZPOS v 1. 
težavnostni skupini)

U S P E H I ,   O D L I K O V A N J A

OSNOVNA STRAN

ZGODOVINA

USPEHI

SLIKE

KONCERTI